* Lưu ý: Công dụng có thể khác nhau tùy theo cơ địa mỗi người.